Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

Motorkerékpár

„A” kategóra

Oldalkocsi nélküli motorkerékpár legalább 600 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40kW motorteljesítménnyel

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 • 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás vagy érvényes vezetői engedély
 • írni, olvasni tudás
 • „Jelentkezési lap” kitöltése  (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!) Felnőttképzési szerződés megkötése a 2013. évi LXXVII. tv. és a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján
 • minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, melyet az első elméleti vizsgán kell eredetiben bemutatni
 • 24.életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet (22óra):

 • Közlekedési ismeretek 16 óra
 • A járművezetés elmélete 4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Gyakorlat (27óra): 

 • Járműkezelés (rutin) 10 óra
 • Főoktatás (városi vezetés) 11 óra
 • Főoktatás(országúti vezetés) 5 óra
 • Forgalmi vizsga 1 óra

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 24. életévét.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   10.500,-Ft
Járműkezelési vizsga   9.000,-Ft
Forgalmi vizsga 24.000,-Ft
Összesen 43.500,-Ft

Tandíjak

Elmélet 40.000,-Ft
Gyakorlat 162.000,-Ft
Összesen 202.000,-Ft

 

Tanpályahasználati díj: 

 • 13.000,-Ft / gyakorlati vizsgaelem

Az elméleti vizsga helyszíne:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. A jogosítvány felvételének feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás vagy érvényes veztői engedély. Amennyiben a tanuló 1984.01.01. előtt szerezte a vezetői engedélyét, az elsősegélynyújtás vizsga megszerzése kötelező.

Panaszkezelés: az autósiskolában és a KAV Alkalmassági és Vizsgaközpont debreceni kirendeltségénél.
Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682