Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

Kismotorkerékpár

A1 kategóra

Legalább 75 cm3 (max.125 cm3) hengerűrtartalmú és legfeljebb 11,5 kW teljesítményű kétkerekű motorkerékpár.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 • 16 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás vagy érvényes vezetői engedély
 • írni, olvasni tudás, minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, melyet az első elméleti vizsgán kell eredetiben bemutatni
 • „Jelentkezési lap” kitöltése  (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!) Felnőttképzési szerződés megkötése a 2013. évi LXXVII. tv. és a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet (22óra):

 • Közlekedési ismeretek 14 óra
 • A gépkocsivezetés elmélete 4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Gyakorlat (17óra):

 • Járműkezelés (rutin) 6 óra
 • Főoktatás (városi vezetés) 8 óra
 • Főoktatás (országúti vezetés) 2 óra
 • Forgalmi vizsga 1 óra

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 16. életévét.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   10.500,-Ft
Járműkezelési vizsga   9.000,-Ft
Forgalmi vizsga 24.000,-Ft
Összesen 43.500,-Ft

Tandíjak

Elmélet 40.000,-Ft
Gyakorlat 102.000,-Ft
Összesen 142.000,-Ft

 

Tanpályhasználati díj:

 • 13.000,-Ft/ gyakorlati vizsgaelem

Az elméleti vizsga helyszíne:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. A jogosítvány felvételének feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás.

Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).

Panaszkezelés: az autósiskolában és a KAV Alkalmassági és Vizsgaközpont debreceni kirendeltségénél.
Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682