Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

Motorkerékpár

„A2 ” kategóra

Motorkerékpár legalább 400 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 25kW motorteljesítménnyel.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 • 18 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás vagy érvényes vezetői engedély
 • írni, olvasni tudás
 • „Jelentkezési lap” kitöltése (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!)
 • Minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, melyet az első elméleti vizsgán kell eredetiben bemutatni
 • érvényes személyigazolvány vagy útlevél, lakcímkártya

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet (22óra):

 • Közlekedési ismeretek 18 óra
 • A járművezetés elmélete 4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, a tanfoilyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

Gyakorlat (17óra):

 • Járműkezelés (rutin) 6 óra
 • Főoktatás (városi vezetés) 8 óra
 • Főoktatás (országúti vezetés) 2 óra
 • Forgalmi vizsga 1 óra

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 18. életévét, az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett és a gyakorlati vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   4.600,-Ft
Járműkezelési vizsga   4.700,-Ft
Forgalmi vizsga 11.000,-Ft
Összesen 20.300,-Ft

Tandíjak

Elmélet 40.000,-Ft
Gyakorlat 68.000,-Ft
Összesen 108.000,-Ft

 

Tanpályhasználati díj: 

 • 3.000,-Ft/ gyakorlati vizsgaelem

A tanulóáthelyezés és  a teljesített oktatásról szóló iagzolás kiadásának módja: díjmentes, amennyiben a tanuló a kölcsönzött tananyagot iskolánknak visszadta, és az igénybevett elméleti- és gyakorlati órákat (szolgáltatást) kifizette. Az iskolánkhoz más képzőszervtől érkező tanulók átvétele is díjmentes.

Az elméleti vizsga helyszíne:

 

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti viszgára. A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. A jogosítvány felvételének feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás. (vagy érvényes vezetői engedély), -érvényes személyazonosságot igazoló okmány
Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682