Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

„AM” Segédmotoros kerékpár

(korábbi "M"kategóriát váltja)

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 • 14 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • írni, olvasni tudás
 • „Jelentkezési lap” kitöltése (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!)

Elmélet (16óra):

 • Közlekedési alapismeretek 12 óra
 • Járművezetés elmélete 4 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Gyakorlat (11óra):             

 • Alapoktatás 4 óra
 • Főoktatás 6 óra
 • Forgalmi vizsga 1 óra

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 14. életévét.

Az "AM" kategóriás vezetői engedély kizárólag belföldön jogosít járművezetésre a 16.életév betöltéséig.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   4.600,-Ft
Járműkezelési vizsga   3.600,-Ft
Forgalmi vizsga   3.600,-Ft
Összesen 11.800,-Ft

Tandíjak

Elmélet 35.000,-Ft
Gyakorlat 44.000,-Ft
Összesen 79.000,-Ft

Tanpályahasználati díj

 • 3.000,-Ft/ gyakorlati vizsgaelem

Az elméleti vizsga helyszíne:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. A jogosítvány felvételének feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás.

Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).
Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682