Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

Személygépkocsi

B kategóra

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 • 17 év, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás 
 • írni, olvasni tudás 
 • „Jelentkezési lap” kitöltése  (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!) Felnőttképzési szerződés megkötése a 2013. évi LXXVII. tv. és a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján
 • Minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, melyet az első elméleti vizsgán kell eredetiben bemutatni 

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet (28óra):        

 • Közlekedési ismeretek 18  óra
 • A járművezetés elmélete 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Gyakorlat (30 óra):

 • Alapoktatás 9 óra
 • Forgalom (városi vezetés) 14 óra
 • Forgalom (országúti vezetés) 4 óra
 • Forgalom ( éjszakai vezetés) 2 óra
 • Forgalmi vizsga 1 óra

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 17. életévét.

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   4.600,-Ft
Járműkezelési vizsga  megszűnt (2012.01.01.)
Forgalmi vizsga 11.000,-Ft
Összesen 15.600,-Ft

Tandíjak

Elmélet 40.000,-Ft
Gyakorlat/30 óra 255.000,-Ft
Összesen 295.000,-Ft

Áthelyezett tanuló óradíja: 8.500 Ft/óra

Tanpályhasználati díj: 

 • 13.000,-Ft/ gyakorlati vizsga

A tanuló a tandíjat több részletben is fizetheti, a részletekről itt olvashat.

Az elméleti vizsga helyszíne:

 

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. A jogosítvány felvételének feltétele a Magyar Vöröskereszt által kiállított, a közúti járművezetői jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás.

Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).

Panaszkezelés: az autósiskolában és a KAV Alkalmassági és Vizsgaközpont debreceni kirendeltségénél.
Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682