Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

Tehergépkocsi

"C" kategóra

A tanfolyamra való felvétel feltételei

 • 18.életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2.csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • érvényes személyigazolvány vagy útlevél, lakcímkártya
 • „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
 •  írni, olvasni tudás
 • „Jelentkezési lap” kitöltése  (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!) Felnőttképzési szerződés megkötése a 2013. évi LXXVII. tv. és a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján

 • Minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, melyet az első elméleti vizsgán kell eredetiben bemutatni

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet:

 • Közlekedési ismeretek 24 óra
 • A járművezetés elmélete 12 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 16 óra
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 16 óra
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 12 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

Gyakorlat (17óra):

 • Rutin 4 óra
 • Városi vezetés 6 óra
 • Országúti vezetés 4 óra
 • Hegyvidéki vezetés megszünt
 • Vezetés éjszaka 2 óra
 • Forgalmi vizsga 1 óra

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 18.életévét., az összes elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett és a gyakorlati vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

Fontos! A "C" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől kiadható, de a 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre. 

Vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   10.500,-Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga 10.500,-Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga 10.500,-Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga - megszünt
Rutin gyakorlati vizsga   9.700,-Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 24.000,-Ft
Összesen 65.200,-Ft

Tandíjak

Elmélet, mely tartalmazza a Bü oktatást abban az esetben, ha nincs a tanulónak felmentésre jogosító végzettsége:15.000Ft 60.000,-Ft
Gyakorlat 340.000,-Ft
Összesen 400.000,-Ft

A tanuló a tandíjat több részletben is fizetheti, a részletekről itt olvashat.Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet tartalmazza. Szü, Bü felmentés esetén a Szü, Bü vizsgadíjak és a gyakorlati oktatásból a Bü oktatás díja nem kerül felszámolásra.

A gyakorlati alapvizsgák (rutin, Bü, forgalom) tanpálya használati díja: 10.000,-Ft /vizsgaelem

A tanulóthelyezés és a teljesített oktatásról szóló iagzolás kiadásának módja: díjmentes, amennyiben a tanuló a kölcsönzött tananyagot iskolánknak visszaadta, és az igénybevett elméleti- illetve gyakorlati órákat (szolgáltatást) kifizette. Az iskolánkhoz más képzőszervtől érkező tanulók átvétele is díjmentes.

Az elméleti vizsga helyszíne:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. Amennyiben a tanuló 1984.01.01. előtt szerezte korábbi vezetői engedélyét, elsősegélynyújtás vizsgára köteles.

Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).

Panaszkezelés: az autósiskolában és a KAV Alkalmassági és Vizsgaközpont debreceni kirendeltségénél.Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682