Programakkreditált autósiskola
NY: 09-0262-04

Autóbusz

"D" kategóra

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 •  21.életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • „C” kategóriás érvényes vezetői engedély vagy vizsgaigazolás
 •   írni, olvasni tudás
 • „Jelentkezési lap” kitöltése (A tanulók személyes adatait és a jelentkezési lap mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatokat az autósiskola bizalmasan kezeli és azt harmadik személynek nem adja ki!) Felnőttképzési szerződés megkötése a 2013. évi LXXVII. tv. és a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján

 • Minimum alapfokú iskolai végzettség igazolása, melyet az első elméleti vizsgán kell eredetiben bemutatni

 • 2.csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • érvényes személyigazolvány vagy útlevél, lakcímkártya

A tanfolyam tantárgyai

Elmélet (28óra):

 • Közlekedési alapismeretek 10 óra
 • A járművezetés elmélete 5 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 5 óra
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 8 óra

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő feltétel feltételeinek.

Gyakorlat (31óra):

 • Rutin 6 óra
 • Főoktatás (városi vezetés) 17 óra
 • Főoktatás (országúti vezetés) 4 óra
 • Főoktatás ( hegyvidéki vezetés) 2 óra
 •  Forgalmi vizsga 2 óra

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 21. életévét, az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett és a gyakorlati vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra történő felvétel feltételeinek.

Fontos! A "D" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől kiadható, de a 24. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre. 

Vizsgadíjak

Vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (KRESZ)   4.600,-Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4.400,-Ft
Rutin gyakorlati vizsga   3.500,-Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 18.500,-Ft
Összesen 31.000,-Ft

Tandíjak

Elmélet 40.000,-Ft
Gyakorlat (Bü oktatás abban az esetben, ha nincs a tanulónak felmentésre jogosító végzettsége) 310.000,-Ft + 10.000,-Ft Bü
Összesen 360.000,-Ft

A tanuló a tandíjat több részletben is fizetheti, a részletekről itt olvashat. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet tartalmazza. Bü felmentés esetén a Bü vizsgadíj és a gyakorlati oktatásból a Bü oktatás díja nem kerül felszámolásra.

A gyakorlati alapvizsgák (rutin, Bü,  forgalom) tanpálya használati díja 5.000,-Ft / vizsgaelem.

A tanulóáthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: díjmentes, amennyiben a tanuló a kölcsönzött tananyagot iskolánknak visszaadta, és az igénybevett elméleti- illetve gyakorlati órákat (szolgáltatást) kifizette. Az iskolánkhoz más képzőszervtől érkező tanulók átvétele is díjmentes.

Az elméleti vizsga helyszíne:

 

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  4025 Debrecen, Arany János u. 53. vizsgaterem

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A tanfolyam befejezési határideje a sikeres elméleti vizsgától számított 2 év.

A befejezett vizsgák után a KAV Vizsgaközpont kettő munkanap elteltével vizsgaigazolást ad ki, amit elektronikusan továbbít a Kormányhivatalnak. Amennyiben a tanuló 1984.01.01. előtt szerezte korábbi vezetői engedélyét, elsősegélynyújtás vizsgára köteles.

Az elsősegély-nyújtó vizsgára jelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél lehet (Debrecen, Hatvan u. 37., tel.: 52/ 316 330).

Panaszkezelés: az autósiskolában és a KAV Alkalmassági és Vizsgaközpont debreceni kirendeltségénél.Hajdú-Bihar megyei Autóközlekedési Tanintézet4025 Debrecen, Erzsébet u. 48. Telefon: +36 20 340 4682